ГеополитикаМакедонија

Македонска империјална доктрина

Зоран Куљан     Слобода, Еднаквост, Соработка (Братство) е суштината на Македонската Империjална Доктрина, чиј денешен носител е Русија. Со ХЕКСОСТРАТЕГИJА, обмислена од Филип и Аристотел, практикувана од Македонскиот Александар во Источниот Поход, народите од поразените…

Read more
Геополитика

Геополитиката, Македонија и знаците на Времето

Емилија Гелева Геополитичката реалност во светот го наметнува прашањето за знаците на Времето опишани во пророштвата на трите големи религиозни системи на христијанството, јудаизмот и исламот. За познавачите на есхатологијата, крајот на светот е претскажан…

Read more
Македонија

Наместо честитка за Илинден -Соочување со суровата Вистина за Трите Македонски Илиндени!

ИЛИНДЕН не е обичен ден, ИЛИНДЕН е Светол ден и ден на Судбинско Божјо Провидение! Емилија Гелева ПРВИОТ ИЛИНДЕННа ден на Светиот Илија, 2-ри Август 338 г. п.н.е. со големата победа на војсководецот Филип II…

Read more